Български Български       English English
   

 

сервиз

 
  сервиз  
     
"ФАЙЪР ПРОТЕКШЪН КОНСУЛТ " ЕООД разполага със собствена сервизна база за техническо обслужване и презареждане на пожарогасители, сервиз за техническо обслужване и поддържане на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, съгласно Наредба І-209/2004. При извършения сервиз фирмата ни издава необходимите документи, гарантиращи изправността и работата на инсталациите.
 
Фирмата разполага с квалифициран персонал, преминал през задължителен курс на обучение и необходимата професионална техника за извършване на техническо обслужване на пожарогасители.
 
Фирмата прилага  изискванията на БДС ISO 11602-2:2000 , EN 54-14:2003, "Ръководство за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане на пожароизвестителни системи"