Български Български       English English
    проекти  
  проекти  
     
  • Файър протекшън консулт разработва проекти за пожарообезопасяване, доставка на пожарна техника и оборудване.
  • Осигурява консултации и техническо партньорство на фирми, бенефициенти, в това число държавни и общински служби и крайни ползватели при разработването и реализирането на проекти, свързани с пожарната безопасност, обучение, пожарната техника и оборудване, кандидатстващи за финансиране по фондовете на ЕС.
  • Извършва независими експертни и технически оценки на проекти в областта на пожарната безопасност.